Velkommen til NBCG

På vegne av NBCG er det en stor glede å ønske deg velkommen til vår hjemmeside. Jeg håper den kan bli til glede og nytte i tiden som kommer. Arbeidsutvalget i NBCG har tatt på seg redaktøransvaret og vil sørge for jevnlige oppdateringer. Vi vil også komme til å kommentere fagspørsmål som er opp til debatt slik at NBCGs offisielle syn er kjent. Dette vil du finne under Nyheter som ligger under Hovedsiden.

Erik Wist, leder av NBCG

NBCGs arbeidsutvalg:

Professor Erik Wist, Avdeling for Kreftbehandling, Oslo Universitetssykehus, Ullevål, leder
Overlege Bjørn Naume, Avdeling for Kreftbehandling, Oslo Universitetssykehus, Radiumhospitalet, sekretær
Professor Per Eystein Lønning, Onkologisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus
Overlege Ellen Schlichting, Avdeling for Kreftbehandling, Oslo Universitetssykehus, Ullevål
Overlege Turid Aas, Kirurgisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus

Referater fra NBCGs styringsgruppemøter

Heretter vil alle referater fra styringsgruppemøter og andre besluttende møter legges ut på vår hjemmeside. Referatene vil ligge under Styringsgruppemøter på hovedmenyen.

NBCG arbeider nå med å lage ny nettside. Denne vil være klar i løpet av relativt kort tid.

Nyheter finnes under fanen ”Nyheter”.